Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2017

Kính gửi :        - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
                          - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội       

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng  Viễn thông Tên giao dịch: CONSTRUC... Xem chi tiết...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ  00 phút, ngày 19  tháng 4 năm  2017 (Thứ 5) .

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển...

Xem chi tiết...

Các bài viết khác...

Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2020

  Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 10-HD/ĐUVT ngày 15/3/2017 của Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam về việc triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng uỷ Viễn thông Quảng Nam. Ngày 12/6/2017, Chi bộ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng ...

Xem chi tiết...

Đại hội Chi đoàn Công ty QTC nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Chi đoàn Công ty QTC nhiệm kỳ 2017-2019

Hòa chung trong không khí thi đua, sôi nổi của tuổi trẻ cả nước. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam, Chi bộ Đảng và Lãnh đạo chuyên môn, ngày 03/4/2017 Chi đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ủ...

Xem chi tiết...
Các bài viết khác...

Công đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 10/08/2017, Công đoàn cơ sở Viễn thông Quảng Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại...

Xem chi tiết...

VNPT Quảng Nam hội nghị giải pháp SXKD năm 2017

VNPT Quảng Nam hội nghị giải pháp SXKD năm 2017

   Để tăng cường sự phối hợp giữa khối kinh doanh và kỹ thuật, tạo nền móng phát triển vững chắc cho VNPT trên địa bàn Quảng Nam, tiếp tục phát triển và giữ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ, sáng nay 12/4/2017, VNPT Quảng Nam và Trung tâm kinh doanh VNPT-Quảng Nam tổ chức “Hội nghị giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2017”...

Xem chi tiết...
Các bài viết khác...
Hình ảnh hoạt động